تبریک عید قربان
ارسال شده توسط farzandaneman در پنج شنبه 09 مرداد 1399 11:05
بسمه تعالی


عیدسعید قربان را بعموم


مسلمان جهان تبریک عرض


مینمایممدیریت مرکز

معلولین ذهنی فرزندان من
حساب مرکز جهت ذبح گوسفند


6104337916982331